BEÒ! @ Gleann Fhionnainn

Wednesday 15th August

As night falls, the iconic Glenfinnan monument will be lit up with a spectacular lightshow designed by local young people with a special soundtrack supplied by Glenfinnan Ceilidh Band. The fun continues into the night with traditional music at Glenfinnan House Hotel led by musicians from the Lochaber Cèilidh Trail.

#NTSLates / Pop-up Gàidhealtachd

7f-9:30f

7pm – 9:30pm

Ionad-tadhail Ghleann Fhionnainn

Glenfinnan Visitor Centre

Cothrom sònraichte a bhith a’ faicinn Ionad-tadhail Ghleann Fhionnainn air an oidhche le ceòl beò bho luchd-ciùil ionadail.  Bidh am buidhean Misneachd cuideachd an làthair, a’ cur air dòigh cothrom a bhith a’ cabadaich sa Ghàidhlig ron tachartas.

A rare chance to explore Glenfinnan Visitor Centre after hours with live music accompaniment. The Gaelic organisation Misneachd will also be holding  a pop-up Gàidhealtachd – an opportunity for local Gaelic-speakers to come together and use the language while listening to some of the best young musicians from the area.

Fo Sgàil nam Beann Àrda: A celebration of the People and Culture of Lochaber — past, present, and future

9:15pm – 10pm

Carragh-cuimhne Ghleann Fhionnainn // Glenfinnan Monument

Airson a’ chiad turas bidh a’ charragh-cuimhne ainmeil ann an Gleann Fhionnainn air a  soilleireachadh ann an dòigh gu tur ùr le pìos ealain gluasadach leis an ainm Fo Sgàil nam Beann Àrda:  A Celebration of the People and Culture — Past, Present, and Future.  Air a dhealbhadh le daoine òga ionadail ann an co-bhonn le Node Graphics agus Wildbird, bidh am pìos ealain seo a’ dol còmhla ri ceòl bho Chòmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnainn.

For the first time, the iconic Glenfinnan Monument will lit up like never before in a spectacular light show. Designed by local young people in collaboration with Node Graphics and Wildbird this new projection will be accompanied by a special soundtrack supplied by Glenfinnan Ceilidh Band. The lightshow will last for approximately 15 minutes, and will be shown between 21:15 and 23:30.

This event takes place outside and in the dark so please take care and wear suitable footwear and clothing.  

Seisean-ciùil Ghleann Fhionnainn

Glenfinnan Sessions

9:30f – anmoch

9:30pm – Late

Taigh-osta Ghleann Fhionnainn

Glenfinnan House Hotel

Thoiribh leibh na h-ionnstramaidean-ciùil agaibh is thigibh an sàs ann an seisean-ciùil tradaiseanta, air a stiùireadh le cuid den luchd-ciùil as fheàrr bho Fhèis Loch Abair.  A’ tachairt ann an àite cudromach dhan choimhearsnachd ionadail, tha seo na chothrom a bhith a’ tighinn còmhla gus cultar nan Gàidheal is na sgìre a chomharrachadh.

Bring along your instruments and join us for a traditional music session led by some of the best young musicians and singers from Fèis Lochabair.  Taking place in the local hub Glenfinnan House Hotel, this is a celebration of the area and Gaelic culture.

 

Carragh-chuimhne Ghleann Fhionnainn // Glenfinnan Monument

Glenfinnan Monument is a moving tribute to those who died fighting the Jacobite cause, framed by dramatic Highlands scenery.

Address: Glenfinnan Monument, Glenfinnan, PH37 4LT

Glenfinnan Monument is at Glenfinnan, 18½ miles west of Fort William on the A830.

For more information including directions please visit www.nts.org.uk/visit/places/glenfinnan-monument

Entry into the National Trust for Scotland is free for anyone with a Highlands postcode during the festival. Please bring proof of address. All workshops and events are free. Some workshops and events require advance booking.